Pases de Visita por un Día

Pase de Alberca

$ 100.00

Pase de Vapor

$ 100.00

Pase de Pista

$ 10.00

Pase de Tenis

$ 40.00
(x hora socios del deportivo)

Pase de Tenis

$ 80.00
(x hora externos)

Pase de Box

$ 20.00

Pensión Nocturna

$ 50.00
(12 Hrs.)

Pase de Squash

$ 50.00
(x hora socios del deportivo)

Pase de Squash

$ 100.00
(x hora externos)

Síguenos